Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Zamówienia publiczne      
 


Rozstrzygnięte rok 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych oraz wielogabarytowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
formularz cenowy


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie koncertu kolęd w dniu 11.12.2018 r. podczas organizowanego spotkania wigilijnego pn. „Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych” w ZODR w Barzkowicach.


Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 t. j. z późn. zm.), zwanej dalej energią elektryczną


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowy

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowyZapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB – 5 sztuk.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest obsługa merytoryczna i finansowa międzynarodowego projektu INNOSETA w ramach HORYZONT 2020. Realizacja w okresie 2018-2021, do całkowitego rozliczenia projektu na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej

Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis zamówienia
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Wykaz
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na profesjonalnym wykonaniu korekty językowej, opracowaniu graficznym, składzie i łamaniu, projekcie okładki oraz przygotowaniem do wysłania plików PDF do naświetlania czterech wydań Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego.


Informacja
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest swiadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej

Informacja
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis zamówienia
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest oprawa muzyczna Uroczystego Spotkania Wystawców i Agrobiznesmenów w dniu 08.09.2018 r, podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druku publikacji oraz dostarczeniu do siedziby ZODR w Barzkowicach:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu oraz dostawie do siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów reklamowych na XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

Informacja
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wyemitowaniu spotu w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2019 w związku Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

informacja
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest wynajem:
1. sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
2. sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją przez Zamawiającego XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 w dniach 7 – 9.09.2018 r.


wybór ofety

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) na potrzeby Zamawiającego w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Plan sytuacyjny


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuki,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka.
w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach


Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem hali namiotowej (1 szt.) oraz krzeseł (300 szt.) w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Zmiana wykonawcy
Wybór oferty
Zmiana w części I Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 40 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE II
Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – II Etap”.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest obsługa lekarska punktu medycznego w czasie trwanie Barzkowickich Targów Rolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokerskich na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - I piętro”, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”..

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie PR na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i dostawy pojemników na odpady komunalne oraz wywozu odpadów komunalnych podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7m x 6m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zapytania
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe AG.220.1.2018 dotyczące świadczenia usług polegających na odbiorze z siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie, przy ulicy Krasińskiego 85 odpadów zmieszanych ( niesegregowanych odpadów komunalnych ).

Treść zapytania
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB – 5 sztuk.


Zapytanie
Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra


Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 600 mb.

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
 

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prezentacji w dniu 07.09.2018 roku, w postaci godzinnego występu zespołu podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018 organizowanych przez Zamawiającego w Barzkowicach


Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest: Oprawa muzyczna orkiestry dętej uroczystości dożynkowych (msza Święta Dziękczynna za zebrane plony) w dniu 09.09.2018 r, podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prezentacji obrzędu dożynkowego podczas obchodów Święta Plonów

Zapytanie ofertowe
Formularz

OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Przygotowanie programu inwestycji pod nazwą II Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego ZODR w Barzkowicach I piętro

Wybór oferty
Treść zapytania
Formularz ofertowy
Załącznik 2
Załącznik 2a
Plan I piętra

Dotyczy zakupu wyposażenia hotelowego na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór najkorzystniejszej oferty
Wyjaśnienie
Zmiana terminu składania ofert
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Wykonanie i montaż fototapet na ścianach w części konferencyjno-hotelowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Unieważnienie zapytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Wykonanie i montaż fototapet na ścianach w części konferencyjno-hotelowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR