Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Zamówienia publiczne      
 


Zakończone zapytania ofertowe

Dotyczy robót budowlanych polegających na rozbiórce elektrowni wiatrowej na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf
Zapytanie ofertowe- dokument pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Opis techniczny- dokument pdf

Przedmiotem zamówienia jest zakup 735 zestawów materiałów biurowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dokument pdf
Zapytanie ofertowe- dokument word
Formularz ofertowy- dokument word

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch sztuk urządzeń do precyzyjnego szacowania wydajności plonu z hektara

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe nr AG.220.9.2019 dotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy mięsa i produktów zwierzęcych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Formularz cenowy- dokument excel

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyprodukowania spotów radiowych w standardzie umożliwiającym wielokrotną emisję.

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Informacja- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na druku wraz z oprawą introligatorską i dostawie do siedziby Zamawiającego wydawnictwa pt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2018”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Przedmiotem zamówienia jest druk broszury i materiałów szkoleniowych oraz zakup zestawów materiałów biurowych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Wzory nadruków- plik docZapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów biurowo-kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby realizacji szkoleń.

Zawiadomienie o uniewaznieniu zapytania- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów biurowo-kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby realizacji szkoleń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyemitowania spotu w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

zapytanie ofertowe nr AG.0642.2.15.2019 dotyczące ochrony terenów targowych podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Wybór oferty - plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania graficznego i zamieszczenia reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania oraz dostawy materiałów reklamowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i dostawy do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2020..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.2.11.2019 dotyczące wynajmu i serwisu 48 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

zapytanie ofertowe nr AG0642.2.12.2019 dotyczące wynajmu ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Dotyczy wynajmu i dostawy pojemników oraz wywozu odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej 2019 oraz Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc

DRUGIE Zapytanie ofertowe dotyczy sporządzenia dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – III etap.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudo-wa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - III etap.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zabezpieczeniu przeciwpożarowym II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-pszczelarskiej 2019 r.

Wybór ofertowe- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na obsłudze lekarskiej punktu medycznego w czasie trwania XXXII Targów Rolnych "Agro Pomerania 2019"

Wybór ofertowe- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zabezpieczeniu przeciwpożarowym XXXII Targów Rolnych"Agro Pomerania 2019"

Wybór oferty- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.2.2019 dotyczące najmu sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7 m x 6 m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztw Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.3.2019 dotyczące ochrony terenów podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.4.2019 dotyczące wynajmu ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 120 mb na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuka,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
- sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
- sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
plan sytuacyjny

dotyczące usługi polegającej na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych, a także tłumaczeniu, projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach broszury informacyjnej w języku angielskim i języku niemieckim w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. hali namiotowej o wymiarach 20 m x 10 m, wys. min. 2,5 m – 1 sztuka; konstrukcja aluminiowa z poszyciem PCV, możliwość rozsunięcia/demontażu ściany o szer. 10 m, ściany o szer. 20 m wyposażone w drzwi rozsuwane,
2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego plastiku – 300 szt. w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Przygotowanie programu realizacji inwestycji pod nazwą „III Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach” , na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,

Wybór oferty ofertowe- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Zakres prac- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument wordPowrót


   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl