Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Zamówienia publiczne      
 


Zakończone zapytania ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegajacej na opracowaniu, nagraniu, wyprodukowaniu oraz emisji spotu radiowego

Informacja - dokument pdf


Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument docx
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej (obejmującej województwo zachodniopomorskie).

Informacja - dokument pdf


Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument docx
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przez 1 wóz gaśniczy (z wodą) III Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

Wyjaśnienie - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument docx
Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa i odbiór pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Pojemniki o pojemności 1100 l w ilości 8 sztuk.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż jednej sztuki stacji meteorologicznej do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
SIWZ - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest wynajem 5 kabin z umywalką w tym 1 kabiny przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy ogrodniczo-Pszczelarskiej.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz wynajmie powierzchni wielkoformatowej typu LED w związku z emisją 15-sekundowego spotu reklamowego na telebimach zlokalizowanych w centrum Szczecina dotyczących Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa i odbiór pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Pojemniki o pojemności 1100 l w ilości 8 sztuk.

Informacja o wyniku postępowania - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sceny zadaszonej z nagłośnieniem o wymiarach 7 m x 6 m w związku z organizacją przez zamawiającego Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w dniach 25-26.04.2020 r.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenów podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przez 4 pracowników ochrony.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej 2020 organizowanej w dniach 25-26.04.2020 r. na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej przez karetkę pogotowia w składzie:
ratownik + ratownik-kierowca.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie:
1. hali namiotowej,
2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem.


Informacja - dokument pdf

Wyjaśnienie do zapytania - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 120 m.b. w związku z organizacją przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Wiosennej Wystawy Ogrodniczo –Pszczelarskiej w terminie 25-26.04.2020 r.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie:
• trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuka,
• trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka
w związku z organizacją przez zamawiającego XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 w dniach 11-13.09.2020 r.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 48 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie: 1. hali namiotowej, 2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 przez karetki pogotowia w składzie: ratownik + ratownik-kierowca.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie niezależnych systemów nagłośnienia, 2. Wszystkie przewody poza sceną zabezpieczone przejazdami, 3. System bezprzewodowego nagłośnienia targów.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Plan sytuacyjny - schemat jpg
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 11-13.09.2020 r w Barzkowicach.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie:
1. sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
2. sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją przez zamawiającego XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 w dniach 11-13.09.2020 r.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 11-13.09.2020 r w Barzkowicach. Obsługa konferansjerska obejmująca wystawę zwierząt hodowlanych.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest wynajem i dostawa pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz wynajmie powierzchni wielkoformatowej typu LED w związku z emisją 15-sekundowego spotu reklamowego na telebimach zlokalizowanych w centrum Szczecina dotyczących XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020.


Informacja - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument docPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa mięsa oraz produktów zwierzęcych.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Załącznik nr 1- dokument excel
Dotyczy świadczenia usługi hotelarskiej i gastronomicznej wraz z udostepnieniem sali konferencyjnej/szkoleniowej dla uczestników szkolenia Polski FADN.

Wybór oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- dokument pdf
Formularz ofertowy- dokument pdf
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia- dokument pdf
Dotyczy zamówienia na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego


Informacja o wyborze oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument doc
Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego - dokument pdf
Wyjaśnienie dot. formularza ofertowego - dokument pdfPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych, w szczególności: jaj, kiszonek, warzyw i owoców.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Załącznik nr 1- dokument excelPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych, w szczególnosci: pieczywa, ciast, mrożonek i ryb.

Wybór oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Załącznik nr 1- dokument excel
Dotyczy świadczenia usługi polegającej na odbiorze z siedziby zamawiającego:
1. Odpadów zmieszanych,
2.Odpadów kuchennych


Wybór oferty - dokument pdf

Zapytanie ofertowe - dokument pdf
Formularz ofertowy - dokument pdfPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych, w szczególnosci: przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Załącznik nr 1- dokument excelPrzedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla następujących punktów poboru: Barzkowice, Nowogard, Choszczno.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument wordPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna.

Wybór oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Załącznik nr 1- dokument word
Załącznik nr 2- dokument wordPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługi Internetu mobilnego wraz z routerem.

Wybór oferty- dokument pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Załącznik nr 1- dokument wordDotyczy robót budowlanych polegających na rozbiórce elektrowni wiatrowej na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Informacja o wyborze oferty- dokument pdf
Zapytanie ofertowe- dokument pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Opis techniczny- dokument pdf

Przedmiotem zamówienia jest zakup 735 zestawów materiałów biurowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dokument pdf
Zapytanie ofertowe- dokument word
Formularz ofertowy- dokument word

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch sztuk urządzeń do precyzyjnego szacowania wydajności plonu z hektara

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe nr AG.220.9.2019 dotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy mięsa i produktów zwierzęcych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
Formularz cenowy- dokument excel

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyprodukowania spotów radiowych w standardzie umożliwiającym wielokrotną emisję.

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Informacja- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na druku wraz z oprawą introligatorską i dostawie do siedziby Zamawiającego wydawnictwa pt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2018”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Przedmiotem zamówienia jest druk broszury i materiałów szkoleniowych oraz zakup zestawów materiałów biurowych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Wzory nadruków- plik docZapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów biurowo-kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby realizacji szkoleń.

Zawiadomienie o uniewaznieniu zapytania- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów biurowo-kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby realizacji szkoleń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyemitowania spotu w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

zapytanie ofertowe nr AG.0642.2.15.2019 dotyczące ochrony terenów targowych podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Wybór oferty - plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania graficznego i zamieszczenia reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania oraz dostawy materiałów reklamowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i dostawy do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2020..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.2.11.2019 dotyczące wynajmu i serwisu 48 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

zapytanie ofertowe nr AG0642.2.12.2019 dotyczące wynajmu ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Dotyczy wynajmu i dostawy pojemników oraz wywozu odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej 2019 oraz Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc

DRUGIE Zapytanie ofertowe dotyczy sporządzenia dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – III etap.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf

Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudo-wa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - III etap.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zabezpieczeniu przeciwpożarowym II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-pszczelarskiej 2019 r.

Wybór ofertowe- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na obsłudze lekarskiej punktu medycznego w czasie trwania XXXII Targów Rolnych "Agro Pomerania 2019"

Wybór ofertowe- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zabezpieczeniu przeciwpożarowym XXXII Targów Rolnych"Agro Pomerania 2019"

Wybór oferty- plik pdf

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.2.2019 dotyczące najmu sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7 m x 6 m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztw Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.3.2019 dotyczące ochrony terenów podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.4.2019 dotyczące wynajmu ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 120 mb na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuka,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
- sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
- sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word
plan sytuacyjny

dotyczące usługi polegającej na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych, a także tłumaczeniu, projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach broszury informacyjnej w języku angielskim i języku niemieckim w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. hali namiotowej o wymiarach 20 m x 10 m, wys. min. 2,5 m – 1 sztuka; konstrukcja aluminiowa z poszyciem PCV, możliwość rozsunięcia/demontażu ściany o szer. 10 m, ściany o szer. 20 m wyposażone w drzwi rozsuwane,
2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego plastiku – 300 szt. w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word

Przygotowanie programu realizacji inwestycji pod nazwą „III Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach” , na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,

Wybór oferty ofertowe- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Zakres prac- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument wordPowrót


   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR