Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

18-19.10.2016 r.- "Nowoczesny warsztat dziennikarza"

     Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 18-19 października 2016r. zorganizowało szkolenie pn. "Nowoczesny warsztat dziennikarza", w którym uczestniczyli pracownicy ODR-ów, w tym przedstawicielka ZODR.
     Głównym założeniem programu było poznanie tajników z zakresu działania i obsługi newslettera, czyli elektronicznej formy biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zorganizowanej grupy odbiorców.
     Pierwszego dnia warsztaty przeprowadzili reprezentanci firmy FreshMail z Krakowa - Szymon Oldanowski - specjalista ds. email marketingu oraz Łukasz Stasiak - programista. Uczestnikom zostały przedstawione zasady tworzenia efektywnych newsletterów oraz zasady email marketingu.
     19 października zajęcia przeprowadził pan dr Michał Wiśnicki. Skupił się na tym, jak pisać dobre newslettery. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty praktyczne w sali komputerowej.


foto1
Fot.1. Uczestnicy szkolenia

foto2
Fot.2. Firma FreshMail - Łukasz Oldanowski

foto3
Fot.3. Łukasz Oldanowski   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl