Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

20.10.2016 r.- Obchody Jubileuszu 20-lecia Zachodniopomorskiego Samorządu w Międzyzdrojach .

     Obchody jubileuszu 20-lecia rozpoczęły się w dniu 20.10.2016r mszą św. w kościele św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa prof. Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.
     O historii powstania Izb Rolniczych opowiedział Prezes ZIR Julian Sierpiński i Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wykład "Jakie procesy zmieniają, a jakie powinny zmieniać polską wieś?" wygłosiła dr hab. Monika Stanny prof. PAN.
     Prezes KRIR uhonorował odznakami zasłużony dla samorządu rolniczego szereg działaczy, współpracowników krzewiących ideę izb rolniczych. z Arcybiskupem A. Dzięgą na czele. Życzenia pomyślności i dalszej dobrej pracy na rzecz społeczności rolników składali przedstawiciele agencji rządowych, instytucji, związków i stowarzyszeń działających na rzecz rolnictwa oraz życzenia i gratulacje przekazał Adam Kalinowski Dyrektor ZODR w Barzkowicach.


foto1
Dyr. ZODR A. Kalinowski, A. Zielińska -TZD Gryfino, del. do WZ i Jan Kozak - Przewodniczący rady Powiatu Gryfińskiego ZIR i delegat do KRIR

foto2
Prezesi Julian Sierpiński, Wiktor Szmulewicz – KRIR

foto3
Arcypiskup A. Dzięga ogląda odznaczenie foto4
Uhonorowani odznaką zasłużony dla samorządu rolniczego   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl