Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

26-28.09.2016 r.- Seminarium wyjazdowe "Zagroda edukacyjna - gospodarstwo z pomysłem" .

     W dniach 26 - 28 września br. odbyło się trzydniowe seminarium wyjazdowe pn. "Zagroda edukacyjna - gospodarstwo z pomysłem", którego organizatorem był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
     Pierwszy dzień, w Unieściu pod Koszalinem, upłynął na wykładach z zakresu pedagogiki m.in. "Metodyka prowadzenia zajęć i zabaw dla dzieci, dostosowywanie zajęć do różnych grup wiekowych", "Przygotowanie do działań dyscyplinujących grupy dziecięce i uczniowskie" oraz "Przygotowywanie programów w oparciu o zasoby gospodarstwa".
     W drugiej części dnia odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy. W programie seminarium drugi i trzeci dzień przeznaczony był na wizyty w zagrodach edukacyjnych województwa pomorskiego należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Były to zagrody o zróżnicowanej tematyce edukacyjnej m.in. "Lekcja o sianie" prowadzona w gospodarstwie "U Chłopa" w Chmielnie, "Lekcja o zbożu" w gospodarstwie "U Rychertów" w Kiełpinie oraz zajęcia garncarskie "U Garncarza Szyszka" w miejscowości Sokole.


foto1
Fot. 1.

foto2
Fot. 2. Zajęcia garncarskie

foto3
Fot. 3. Zajęcia z pierwszej pomocy   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl