Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
WYDARZENIA      
 

2016.10.11 Szkolenie dla Rolników w Łobzie

     W dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu łobeskiego, zorganizowane przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

     Pierwsza część szkolenia, prezentowana przez przedstawicieli ANR, dotyczyła przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych z ANR, które mają odbyć się w powiecie łobeskim. Szczegółowo przedstawiono kryteria kwalifikacji rolników do przetargów, zasady punktowania ofert oraz wzory stosownych dokumentów.

     W dalszej części przedstawiciele ARiMR omówili stopień przygotowania się do wypłaty zaliczek oraz przedstawiła harmonogram naborów wniosków na 2017 rok, w ramach PROW 2014-2020.Warsztaty w Kołbaskowie
Fot.1. Powitanie uczestników szkolenia

Warsztaty w Kołbaskowie
Fot.2. Dyrektor ANR Jan Białkowski, Z-ca Dyrektora ANR Paweł Lisowski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łobzie Ewa Cybulska

Warsztaty w Kołbaskowie
Fot.3. Uczestnicy szkolenia organizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie
   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR