Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

13.10.2016r. : Szkolenie dla Rolników w Stargardzie.

     Pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie, wraz z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzają bezpłatne szkolenia dla rolników. Jedno z nich odbyło się 13 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.
     Podczas szkolenia zostały przedstawione zmiany przepisów w zakresie przetargów ograniczonych dotyczących nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nowe zasady kwalifikacji do przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych z zasobu WRSP. Pracownicy ANR przedstawili także aktualny harmonogram udostępnienia nieruchomości przeznaczonych do przetargów na terenie naszego powiatu.
     Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili zagadnienia związane z harmonogramem naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działań na rzecz "rozwoju małych gospodarstw" oraz "wsparcia przy tworzeniu grup i organizacji producentów". Zaprezentowano też informacje na temat stanu obsługi wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Przekazana została również informacja o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Zmiany te dotyczą głównie posiadaczy trzody chlewnej.


foto1
Fot.1. Przedstawiciel OT ANR w Szczecinie - Paweł Lisowski

foto2
Fot.2. Uczestnicy szkolenia

foto3
Fot.3. Wykład ANR
   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl