Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice







































Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska      
 

Patronat Honorowy





PATRONAT HONOROWY MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI HENRYKA KOWALCZYKA
MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PATRONAT HONOROWY WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZBIGNIEWA BOGUCKIEGO

wojewoda-zach-pom

Wojewoda Zachodniopomorski

PATRONAT HONOROWY WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA KUSTOSZA

marszalek

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

PATRONAT HONOROWY STAROSTY STARGARDZKIEGO
IWONY WIŚNIEWSKIEJ

wojt-gminy-stargard

Starosta Stargardzki

PATRONAT HONOROWY WÓJTA GMINY STARGARD
JERZEGO MAKOWSKIEGO

wojt-gminy-stargard

Wójt Gminy Stargard

PATRONAT HONOROWY ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

zir

Zachodniopomorska Izba Rolnicza

PATRONAT HONOROWY WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W SZCZECINIE

wzp

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

Patron Ekologiczny




WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

woda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Patronaty Medialne





TELEWIZJA POLSA SA. ODDZIAŁ W SZCZECINIE

tvp3

Telewizja Polska S.A. Oddział Szczecin (TVP 3 Szczecin)

GŁOS SZCZECIŃSKI

tvp3

Głos Szczeciński

RADIO SZCZECIN

tvp3

Polskie Radio Szczecin S.A.

KURIER PSZCZELARSKI

kurier-pszczelarski
Kurier Pszczelarski




   

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR