Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Konkursy      
 

konkursy


Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.
Konkurs realizowany jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło’’ -wydawnictwa APRA Sp. z o.o.. Wystąpiliśmy również o objęcie patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Forum Sektora Wołowiny.
Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.
XX Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej


Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do udziału w XX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej, którego finał odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w siedzibie ZODR w Barzkowicach. Tegoroczny temat konkursu: „Z ekologią żyjmy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie. Chęć uczestnictwa można dokonać poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą na adres Ośrodka lub faksem (91) 5611391 do dnia 8 października 2021 r.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy - szkoła
Formularz zgłoszeniowy - uczestnik
Program

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do udziału w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu |Doradca Roku"

konkurs_doradca
Do pobrania:

1. Regulamin konkursu(plik .pdf)

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
serdecznie zaprasza
do udziału

w konkursie „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”
podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania 2021”.


Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Laureaci konkursu
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
serdecznie zaprasza
gospodarstwa ekologiczne z województwa zachodniopomorskiego do udziału

w XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2021 ROKU.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie. Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową do dnia do 31 sierpnia 2021 roku na adres siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

lub:
tel. 91 479 40 51,
e-mail:
 Beata Gardygajło
tel. 91 479 40 55,
e-mail:
 Agnieszka Kleszcz

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
serdecznie zaprasza
gospodarstwa ekologiczne z województwa zachodniopomorskiego do udziału

w II edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie. Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową do dnia do 31 sierpnia bieżącego roku na adres siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

lub:
tel. 91 479 40 51,
e-mail:
 Beata Gardygajło
tel. 91 479 40 55,
e-mail:
 Agnieszka Kleszcz

Rozstrzygnięcie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej organizuje Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno - spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej. Test skierowany jest młodzieży szkół rolniczych i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

• I etap - eliminacje szkolne

Etap szkolny realizowany będzie bezpośrednio przez władze szkoły we współpracy z miejscowym WODR w formie stacjonarnej lub w przypadku ograniczeń związanych z pandemią w formie on-line.

• II etap - Finał ogólnokrajowy
Na etapie ogólnokrajowym komisja powołana przez Dyrektora CDR Oddział w Radomiu opracuje test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz dwóch pytań problemowych Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 10 września 2021 r. do CDR O/ Radom Strona www CDR.gov.pl
Karta zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Teście i zapoznania się z regulaminem.
Regulamin

XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”


konkurs_lato

CEL KONKURSU:
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników.
2. Poszukujemy produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.
3. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
4. Nominacja konkursowych produktów do katalogu rodzimej żywności wyjątkowej jakości oraz wskazanie na możliwość ubiegania się przez laureatów konkursu o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.Do pobrania:

Regulamin konkursu
Zgłoszenie do konkursu

Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2021


konkurs_lato

Celem operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystki wiejskiej. Zakładamy, że realizowana operacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich i promowanie dobrych praktyk wśród usługodawców wiejskich. Potrzeba podwyższania poziomu i jakości świadczonych usług agroturystycznych wynika z konkurencji na rynku i rosnących wymagań turystów względem standardów świadczonych usług. Jednocześnie realizacja działania KSOW umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji oraz stanie się inspiracją do podejmowania wspólnych działań w zakresie promocji prowadzenia działalności agroturystycznej.Do pobrania:

Krótki opis operacji
Regulamin konkursu
Zgłoszenie do konkursu


Laureaci konkursu

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza Konkurs na plakat online pt. "Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!”

konkurs_buraczek
Do pobrania:

1. Laureaci konkursu(plik .pdf)

Konkurs AGROLIGA 2021
Agroliga 2021 - etap wojewódzki


Realizowana w ramach operacji „Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Corocznie, od 28 lat organizowany jest konkurs AGROLIGA. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań. Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Współzawodnictwo w AGROLIDZE to także olbrzymia reklama, która w obecnych warunkach gospodarczych jest niebywale istotnym sposobem na przekazywanie informacji handlowych o gospodarstwie lub przedsiębiorstwie. Konkurs AGROLIGA składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Etap krajowy jest przeprowadzany przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie Agro Biznes Klub. Wyłonieni Mistrzowie w obu kategoriach z poszczególnych województw rywalizują między sobą o tytuł Krajowego Mistrza AGROLIGI. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Uczestnicy konkursu mogą być zgłaszani przez doradcę ODR lub sami wypełnić kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia i przesłać na adres :
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Oddział w Koszalinie
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
z dopiskiem "AGROLIGA 2021"
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl w temacie „AGROLIGA 2021”

Termin nadsyłania zgłoszeń do etapu wojewódzkiego upływa 30.06.2021r.
Szczegółowe informacje o zasadach konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 94/341 87 30.
Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie do pobrania :
pobierz - Regulamin
pobierz - Oświadczenie
pobierz - Karta zgłoszeniowa dla rolnika
pobierz - Karta zgłoszeniowa dla firmy

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie !!!

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycjaXXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w BrwinowieCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

UWAGA!

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws Regulaminu konkursu Sposób na Sukceslink zewnętrzny (pdf 6,5 MB)

2. Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws ogłoszenia XXI edycji konkursu Sposób na Sukceslink zewnętrzny (pdf 0,5 MB)

3. Załączniki (szt. 3) do Regulaminu konkursu Sposób na Sukces (zip 50 KB)

Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego

konkurs_wielkanoc
Bitwa regionów 2021

konkurs_wielkanoc
Wielkanoc z Tradycją

konkurs_wielkanoc

Regulamin konkursu - nowa wersja
Zgłoszenie do konkursu

Zmiana terminu wręczenia nagróg laureatom IV Wojewódzkiego konkursu "Wielkanoc z tradycją"


Informujemy, że zaplanowane na 30 marca 2021 roku uroczyste wręczenie nagród laureatom IV Wojewódzkiego Konkursu "Wielkanoc z tradycją" nie odbędzie się w w/w terminie. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo uczestników oraz zgodna z działaniami zapobiegawczymi, których celem będzie unieszkodliwienie źródeł zakażenia i ograniczenia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2.
O nowym terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym czasie.

Moja wieś w zimowej szacie

konkurs_zima

Laureaci konkursu
XIX Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach

konkurs EKO
Rozstrzygnięcie XIX Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej


Finalisci konkursu - plik pdf
"Polska Wieś Smakuje"

konkurs wies smakuje
Konkurs dla Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich
Chęć uczestnictwa można dokonać na zasadach opisanych w Regulaminie, do dnia 16-tego grudnia 2020 - dostępnego pod adresem www.nikidw.edu.pl

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"


zywnosc

Informacja
Zwierzeta
Regulamin konkursu
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dot. osób pełnoletnich
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO Regulaminu Konkursu - Oświadczenie o prawach autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich/a>
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej
Zwierzeta
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu
EKO
Regulamin
Zgoda i klauzula RODO
KRUS
Regulamin
KRUS
szczegóły konkursu na stronie

KRUS
szczegóły konkursu na stronie

Spotkanie z Alpakami
szczegóły konkursu na stronie www.podrb.pl

Wieś moją dumą
Laureaci kunkursu - plik pdf

Zmiana Terminu - plik doc

Opis Konkursu - plik doc
Regulamin - plik doc
Zgłoszenie - plik doc


Spotkanie z Alpakami

Wyniki - plik pdf

Regulamin - plik doc
Załączniki - plik doc


Rostrzygnięcie zabawy pastycznej online zorganizowanej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Na wiejskim podwórku - zwierzęta

rozstrzygnięcie
Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
serdecznie zaprasza
gospodarstwa ekologiczne z województwa zachodniopomorskiego do udziału

w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie. Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową do dnia 24 lipca 2020 na adres siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

lub:
tel. 91 479 40 51,
e-mail:
 Beata Gardygajło

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
OGÓLNOPOLSKI KONKURS "NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY ODR"


Głównym celem konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Regulamin
Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie: „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!”. Zadaniem jest stworzenie wiersza lub hasła promującego ochronę środowiska. Termin składania prac: 14 czerwca do północy!
Powerbanki, kubki termiczne, bidony, zestawy plastyczne czy eko-zabawki – takie nagrody chcemy wręczyć laureatom w trzech kategoriach wiekowych: (I – przedszkole, II – klasy 0-3, III – klasy 4-8). Osobno będziemy oceniać najciekawsze wiersze (długość: do 8 wersetów) i hasła.
Na prace (wraz z podpisaną zgodą na udział i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych) czekamy do 14 czerwca do północy, pod adresem: promocja@wfos.szczecin.pl. Zapraszamy!

szczegóły

01. Regulamin - plik pdf
02. Zgoda i klauzula RODO - plik pdf

ZIELONE LATO 2020
Laureaci Konkursu - plik doc
Krótki opis operacji Zielone Lato_2020 - plik doc
Regulamin - plik doc
Formularz zgłoszeniowy - plik doc

agroliga 2020

🚩 Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 14 sierpnia ostatecznieRolnik- karta zgłoszenia - plik doc
Firma- karta zgłoszenia - plik doc
Oświadczenie - plik doc
Regulamin - plik doc

bitwa regionów

Regulamin
XVIII Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach


Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej, którego finał odbędzie się 15 listopada 2019 r. w siedzibie ZODR w Barzkowicach
Tegoroczny temat konkursu: „Z ekologią za pan brat- na tym zyska cały świat” Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie.
Chęć uczestnictwa można dokonać poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą na adres Ośrodka lub faksem (91) 5611391 do dnia 11 października 2019 r.


Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej - plik pdf
Karta zgłoszenia szkoły - plik pdf
Karta zgłoszenia uczestnika - plik pdf
Program - plik pdf

    "PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021"

XX Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

„DORADCA ROKU”

„NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2021 ROKU

w II edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2021

Konkurs na plakat online pt. "Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!”

Konkurs Agroliga 2021 - etap wojewódzki

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja

Konkurs - "Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego"

Konkurs - "Bitwa regionów 2021"

Konkurs - "Wielkanoc z Tradycją"

Konkurs - "Moja wieś w zimowej szacie"

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej

Wyniki testu II etapu XIX Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach

konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Koło ARiMR – w sercu wsi”

"Konkurs Fotograficzny Portal IRZplus - Nie czekaj zwierzeta sąsiada już tu są!!"

"Pokaż nam swoje eko-wakacje!"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „DORADCA ROKU”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – konkurs o bezpieczeństwie

konkurs plastyczny. "Na bazarku w dzień targowy, takie słyszy sie rozmowy...- co produkt lokalny mówi o sobie"

Konkurs Fotograficzny"Wieś moją dumą"

Zabawa plastyczna online "Spotkanie z Alpakami"

Zabawa plastyczna online "Na wiejskim podwórku-zwierzęta"

XIII Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY ODR"

Konkurs „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę"

Konkurs Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2020

Konkurs Agroliga 2020
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR