Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Konkursy      
 

konkursy

KONKURS "NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY"

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”
Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową do dnia 20 czerwca 2023 roku na adres siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach lub mailowo: j.gromek@zodr.pl

Kontakt: Joanna Skoczylas-Gromek- tel. 91 479 40 55"AGROLIGA 2023"

Konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne
„Zielone Lato” 2023
Celem realizowanej operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystki wiejskiej.
Zakładamy, że realizowana operacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich i promowania dobrych praktyk wśród usługodawców wiejskich, co jest zgodne z głównym celem PROW 2014-2020, którym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, i wpłynie na podniesienie jakości realizacji Programu. Ponadto w ramach wybranego, 2. priorytetu PROW, operacja przyczyni się do zwiększania rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowania innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Potrzeba podwyższania poziomu i jakości świadczonych usług agroturystycznych wynika z konkurencji na rynku i rosnących wymagań turystów względem standardów świadczonych usług. Jednocześnie realizacja działania KSOW umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie przykładów operacji realizujących priorytet 2. Programu, ich upowszechnianie oraz stanie się inspiracją do podejmowania wspólnych działań w zakresie promocji prowadzenia działalności agroturystycznej. Realizowany projekt pozwoli na szeroką wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich.
   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR