i.swigon

Dialog z ekspertami o kierunkach polityki wodnej – Wodny Okrągły Stół – spotkanie  administracji rządowej, Wód Polskich i organizacji pozarządowych

Fot. www.gov.pl W czwartek 21 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Wodnego Okrągłego Stołu. do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PGW Wody Polskie, a …

Dialog z ekspertami o kierunkach polityki wodnej – Wodny Okrągły Stół – spotkanie  administracji rządowej, Wód Polskich i organizacji pozarządowych Czytaj więcej »

Scroll to Top
Skip to content