Turystyka Wiejska

Konkurs Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2023

Celem realizowanej operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wybranie  i promocję najlepszych obiektów turystki wiejskiej.Zakładamy, że realizowana operacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich i promowania dobrych praktyk wśród usługodawców wiejskich, co jest zgodne z głównym celem…

Czytaj więcej
Scroll to Top
Skip to content