Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona Główna - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ZODR w Barzkowicach od dnia 8.08.2022r. do 15.12.2022r. przeprowadza prace remontowe w budynku administracyjnym. Mogą wystąpić utrudnienia w połączeniach telefonicznych oraz dostarczaniu i odbiorze poczty elektronicznej. Za utrudnienia przepraszamy
Strona główna      
 
efrSZKOLENIA ONLINE/STACJONARNE:

E-BAZARKI

ZACHODNIOPOMORSKI E-BAZAREK

POLSKI E-BAZAREK


INFORMACJE
III EDYCJA KONKURSU "DORADCA ROKU"


Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 wpisanych na listę doradców prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników, do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Doradca Roku".
Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Kandydaci do konkursu na I etapie - wojewódzkim, zgłaszani są do ODR.
Zgłoszenia kandydatów do etapu wojewódzkiego będą przyjmowane do dnia 10.08.2022 r.
Formularz zgłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, z dopiskiem konkurs "Doradca Roku" lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: szkolenia.barzkowice@home.pl


AKTUALNOŚCI

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów
13.07.2022

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy.

czytaj więcej...

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków
05.07.2022

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

czytaj więcej...

Wnioski o pomoc za 2021 rok, złożone po 30 czerwca 2022 r., nie będą rozpatrywane!
29.06.2022

PILNE!!! Informujemy, że na stronie ARiMR pojawił się komunikat (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kleskowa-za-2021-rok--wnioski-tylko-do-30-czerwca)

czytaj więcej...

Rusza „pomoc klęskowa” dla poszkodowanych w 2021
20.06.2022

16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2022 r.

czytaj więcej...

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
09.06.2022

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu; • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

czytaj więcej...

Europejska Sieć Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development) ogłasza IV edycję konkursu Rural Inspiration Awards
08.06.2022

który ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo

czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji
02.06.2022

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 31 marca 2022 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji, w terminie od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. uprzejmie informuję, że wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru, do dnia 29 czerwca 2022 r. włącznie.

czytaj więcej...

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku
31.05.2022

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to nawet 12 mln zł.

czytaj więcej...

Archiwum   AktualnosciFILMY VIDEOPoprzednie odcinki

   
konkursy

szk

Ptasia grypa
KOWR
Rejestracja produktów Polska Smakuje: www.polskasmakuje.pl

SPOSÓB NA SUKCES
Działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR