Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceStrona Główna - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Strona główna      
 
efr
ZASOBY PRZYRODY
Harmonogram dyżurów prawnika:

26.09.2023r.
19.10.2023r.
24.10.2023r.

SZKOLENIA ONLINE/STACJONARNE:
AGRO POMERANIA 2023
100 - lecie Doradztwa
DYPLOM
PODZIĘKOWANIA


Zmiana procedury szacowania suszy w uprawach rolnych

Informujemy, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350), które daje podstawę prawną wojewodzie do powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy - w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych będzie aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą". Jednocześnie, jeśli producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien wówczas do właściwej miejscowo gminy złożyć odpowiedni wniosek w terminie, który umożliwi komisji rzetelną lustrację. Komisja powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Komisje będą sporządzać raporty oszacowania szkód, nie protokoły.
Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. W przypadku gdy procentowa wysokość szkód ustalona przez aplikację będzie się różnić od oszacowanej przez Komisję, do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się:
- wyższą wysokość szkody, jeżeli różnica wyniesie nie więcej niż 30% w stosunku do niższej wysokości szkód,
- niższą wysokość szkód powiększoną o 30%, jeżeli różnica wyniesie więcej niż 30%,
- wysokość szkód ustaloną przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, jeżeli zgodnie z ustaleniami tego instytutu wysokość szkód wynosi 0%.
Raporty oszacowania szkód będą zawierać:
1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
3) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
4) procentową wysokość oszacowanych szkód;
5) imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
6) datę oszacowania szkód.Plik do pobrania:
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Operacja realizowana jest w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


"AGROLIGA 2023"Rusza nowa edycja konkursu AGROLIGA 2023

Rozpoczynamy kolejną edycję jednego z najstarszych konkursów dla rolników i firm działających naobszarach wiejskich. Konkurs Agroliga realizowany jest w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym.

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konkurs Agroliga 2023 – etap wojewódzki realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023 KSOW 2014-2020 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs AgroLiga 2023 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani przez doradcę ODR lub sami wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: www.zodr.pl

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Konkurs jest promocją oraz wyróżnieniem gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują na rynku regionalnym, a uzyskanie tytułu laureata ogromnym sukcesem i prestiżem.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Regulamin i karty zgłoszenia do Konkursu AGROLIGA 2023 są dostępne na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: www.zodr.pl

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Pliki do pobrania:"SZKOLENIE PODSTAWOWE"

E-BAZARKI

ZACHODNIOPOMORSKI E-BAZAREK

POLSKI E-BAZAREK

INFORMACJE

Zapraszamy do udziału w konkursie "Innowacyjny Farmer 2023" organizowanym przez redakcję portalu farmer.pl i miesięcznik „Farmer”.AKTUALNOŚCI

Informacja nt. wyników międzynarodowego projektu realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej Instytutu Rolnictwa
05.04.2023

Projekt realizowany był w latach 2020-2023 w ramach programu FACCE SURPLUS/BioFoodONMars/2020 „Biofortified and climate-resilient food and fodder production on marginal soils”, a sfinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

czytaj więcej...

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego
02.02.2023

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)
17.01.2023

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

czytaj więcej...

Do 31 stycznia KGW muszą rozliczyć się z dotacji
10.01.2023

31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez Koła Gospodyń Wiejskich sprawozdań !!!

czytaj więcej...

PZPBM zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”
15.11.2022

Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń zostaje przedłużone do 20 listopada 2022 r. Szanowni Państwo! Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

czytaj więcej...

Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu
10.11.2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 3 listopada br. podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

czytaj więcej...

Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 23 listopada
10.11.2022

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br., o czym poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pomoc dotyczyć będzie rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

czytaj więcej...

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
07.11.2022

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023

czytaj więcej...

Archiwum   Aktualnosci
FILMY VIDEOPoprzednie odcinki
   


Partnerzy i Sponsorzy
XXXV Targów Rolnych
"AGRO POMERANIA" 2023:


Partner główny:
Partner branżowy:
Sponsor:konkursy

szk

KOWR
Rejestracja produktów Polska Smakuje: www.polskasmakuje.pl

SPOSÓB NA SUKCES
Działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR