Kompendium wiedzy „Trzy kroki do…”

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi publikacjami prezentowanymi na łamach „Wodnych Spraw” z serii „Pozwolenie, zgoda, decyzja”:

„Trzy kroki do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-nr-1-_2022.pdf

„Trzy kroki do naśnieżania, czyli jak uzyskać pozwolenie na pobór wód do naśnieżania”: https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Nasniezanie-nr-2-_-2022.pdf

„Trzy kroki do przekroczenia siecią, czyli jak położyć kable dla energetyki (i nie tylko) w poprzek wód”https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/przekroczeniasiecia_wodnesprawy-nr2-2022.pdf

„Trzy kroki do lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/lokalizacja-obiektu-budowlanego-3-2023.pdf

Trzy kroki do budowy stawu , czyli jak uzyskać zgłoszenie na wykonanie stawu” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/wykonanie-stawu-nr-2.pdf

„Trzy kroki do uzyskania pozwolenia na zrzut wód opadowych w mieście” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/zrzut-wod-opadowych-nr-5.pdf

„Trzy kroki do małej retencji, czyli jak uzyskać zgodę na zatrzymanie wody na swojej działce” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/zatrzymanie-wody-na-dzialce-nr-6.pdf

„Trzy kroki do przyszłości, czyli jak uzyskać przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Przyrzeczenie-pozwoolenia-nr-7_2023.pdf

„Trzy kroki do ochrony, czyli jak uzyskać decyzję na utworzenie strefy ochronnej ujęcia wody”ttps://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Strefa-ochronna-ujecia-wody-nr-8_2023.pdf

Trzy kroki do turystyki, czyli jak uzyskać zgodę na żeglugę” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/zgoda-na-zegluge-nr-9.pdf

„Trzy kroki do prawidłowego odprowadzania ścieków, czyli jak uzyskać pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/wprowadzanie-sciekow-nr-10.pdf

„Trzy kroki do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w ramach tzw. specustawy drogowej” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Specustawa-drogowa-nr-11_2023.pdf

„Trzy kroki do prawidłowego odprowadzania ścieków, czyli jak uzyskać pozwolenie na wprowadzanie ścieków do ziemi” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/wprowadzaniesciekow-do-ziemi-nr-12.pdf

„Trzy kroki do uszczelnienia powierzchni, czyli jak uzyskać pozwolenie na zmniejszenie retencji na działce” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/zmniejszenie-retencji-na-dzialce-nr-14.pdf

„Trzy kroki do prawidłowego odprowadzania ścieków przemysłowych, czyli jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Scieki-przemyslowe-nr-22_2023.pdf

„Trzy kroki do zorganizowania rekreacji na wodzie, czyli jak uzyskać zgłoszenie na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Rekreacja-na-wodzie-nr-16_2023.pdf

„Trzy kroki do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na nadsypanie i podniesienie gruntu na działce przy rzece” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Podniesienie-gruntu-nr-17_2023.pdf

Trzy kroki do nawożenia, czyli jak uzyskać pozwolenie na rolnicze wykorzystanie ścieków” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Urzadzenia-odwadniajace-wykopy-budowlane-nr-18_2023.pdf

„Trzy kroki do odprowadzenia wód z wykopów budowlanych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/odprowadzanie-wody-z-wykopow_19_2023.pdf

„Trzy kroki do wykonania urządzeń pomiarowych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Urzadzenia-pomiarowe-nr-20_2023.pdf

„Trzy kroki do przebudowy rowu” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Przebudowa-rowu-nr-21_2023.pdf

„Trzy kroki do legalizacji pomostu, czyli jak uzyskać wsteczne pozwolenie wodnoprawne” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Legalizacja-pomostu-nr-23_2023.pdf

„Trzy kroki do wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlanehttps://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/wykonanie-urzadzen-wodnych-nr-24.pdf

„Trzy kroki do wigilijnego dania, czyli jak uzyskać pozwolenie na „stawy karpiowe” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Stawy-karpiowe-nr-25_2023.pdf

„Trzy kroki do wywozu ścieków przemysłowych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Scieki-przemyslowe-nr-22_2023-1.pdf

„Trzy kroki do przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/przedluzenie-pozwolenia_24_202326.pdf

„Trzy kroki do przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na realizacje usług wodnych” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Przedluzenie-pozwolenia-na-uslugi-wodne-nr-1_2024.pdf

„Trzy kroki do wykonania przepustu na rowie” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/wykonanie-przepustu-na-rowie-nr-4-2024.pdf

„Trzy kroki do odwodnienia wykopów” https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/Odwodnienie-wykopow-nr-5_2024.pdf

„Trzy kroki do długotrwałego obniżenia terenu”https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/dlugotrwale-obnizenie-terenu-nr-6-2024.pdf

„Trzy kroki do wykonania miejsca przeznaczonego do kąpieli”https://zodr.pl/zinet/wp-content/uploads/2024/03/miejsce-przeznaczone-do-kapieli-nr-7-2024.pdf

Źródło: Wodne Sprawy

Autor wpisu: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content