Kontakty Barzkowice

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice

Telefon: 91 561 37 00 – 02
Fax:  91 561 37 91

Adres e-mail: sekretariat.barzkowice@zodr.pl

Konto bankowe:
BGK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
10 1130 1176 0022 2146 6320 0005

NIP: 8540016836

Stanisław Zarzycki

tel. 91/479 40 13

e-mail: s.zarzycki@zodr.pl

tel. 91/479 40 24
e-mail: l.mierzejewska@zodr.pl

tel. 91/479 40 85
e-mail: j.witkowska@zodr.pl

Ewelina Gielmuda

tel. 91 479 40 59

e-mail: row@zodr.pl

Sylwia Lenard

tel. 91/479 40 73

e-mail: s.lenard@zodr.pl

Andrzej Kamiński

tel. 91/479 40 38

e-mail: a.kaminski@zodr.pl

Konrad Woźniak

tel. 91/479 40 12

e-mail: k.wozniak@zodr.pl

Barbara Brygman

tel. 91/ 479 40 46

e-mail: b.brygman@zodr.pl

Rafał Ruducha

tel. 91/479 40 42

e-mail: r.ruducha@zodr.pl

Marta Jagiełło

tel. 91/479 40 36
511 690 881

e-mail: m.but@zodr.pl

Anna Leś-Hatys – radca prawny
tel. 608 299 054
e-mail: biuro@radcagorzow.pl

Tomasz Domina – radca prawny
tel. 506 210 496
e-mail: biuro@radcagorzow.pl

Anna Maciejczyk

tel. 91/479 40 88

e-mail: a.maciejczyk@zodr.pl

Jowita Windak

tel. 91/479 40 23

e-mail: iod@zodr.pl

Katarzyna Nejranowska

tel. 91/479 40 89

e-mail: bhp@zodr.pl

Scroll to Top
Skip to content