Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Ekologia i ochrona Środowiska      
 
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
www.minrol.gov.plFORMULARZE:

Wniosek o wydanie upoważnienia do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do UE -pobierz plik


Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego -pobierz plik


Druk zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego -pobierz plik


Formularz zgłoszeniowy do internetowej bazy danych gospodarstw ekologicznych -pobierz plik


Wniosek o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego nie spełniającego wymogów z Rozporządzenia 2092/91/EWG -pobierz plik


Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym -pobierz plikPowrót
   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony


OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ¦CIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ¦RODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl