Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Ekologia i ochrona środowiska      
 
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
www.minrol.gov.plFORMULARZE:

Wniosek o wydanie upoważnienia do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do UE -pobierz plik


Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego -pobierz plik


Druk zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego -pobierz plik


Formularz zgłoszeniowy do internetowej bazy danych gospodarstw ekologicznych -pobierz plik


Wniosek o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego nie spełniającego wymogów z Rozporządzenia 2092/91/EWG -pobierz plik


Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym -pobierz plikPowrót
   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczanie ścieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Doradcy Rolnośrodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl