Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne      
 
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia- poprawiona ze względu na wcześniejszy błąd w zapisie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ - opis oferowanego sprzętu
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl