Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 

Rozstrzygnięte rok 2018


BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 38,4 kWP NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie o falowniki
Zmiana ogłoszenia i zapisów w SIWZ
Odpowiedź na pytanie o grubości ramy
Odpowiedź na pytanie o okresy gwarancji
Odpowiedź na pytanie o moc paneli
Ogłoszenie
SIWZ
Zal.1-Opis przedmiotu zamówienia
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór zestawienia kosztów
Zal.10-Wzór umowy
Zal.11-Specyfikacja technczna wykonania odbioru
Zal.12-Projekt techniczny
Zal.13-Przedmiar robót

DOSTAWA MEBLI NA POTRZEBY ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zawiadomienie o unieważnieniu części II zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I- plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI I - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI II - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ dla CZĘŚCI I - formularz cenowy
Załącznik nr 2a do SIWZ dla CZĘŚCI II - formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy


DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia- poprawiona ze względu na wcześniejszy błąd w zapisie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ - opis oferowanego sprzętu
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
CZĘŚĆ I - izolacja termiczna przestrzeni stropodachowej metodą docieplenia przestrzeni stropodachowej granulatem wełny mineralnej grubości 17 cm,
CZĘŚĆ II - przebudowa dwóch zespołów toalet znajdujących się na parterze i II piętrze.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
dla CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2a- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a- Wykaz robót
Załącznik nr 4a- Wykaz osób
Załącznik nr 5a- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6a- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7a- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8a- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9a- Wzór umowy
Załącznik nr 10a- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11a- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12a- przedmiar robót

dla CZĘŚCI II
Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2b- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3b- Wykaz robót
Załącznik nr 4b- Wykaz osób
Załącznik nr 5b- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6b- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7b- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8b- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9b- Wzór umowy
Załącznik nr 10b- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11b- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12b- przedmiar robót


Przetarg nieograniczony na oleju opałowego

Wybór najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Formularz cenowy- plik doc
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- plik doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków- plik doc
Istotne postanowienia umowy- plik pdf


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl