Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne      
 

Rozstrzygnięte rok 2018

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
CZĘŚĆ I - izolacja termiczna przestrzeni stropodachowej metodą docieplenia przestrzeni stropodachowej granulatem wełny mineralnej grubości 17 cm,
CZĘŚĆ II - przebudowa dwóch zespołów toalet znajdujących się na parterze i II piętrze.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
dla CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2a- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a- Wykaz robót
Załącznik nr 4a- Wykaz osób
Załącznik nr 5a- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6a- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7a- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8a- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9a- Wzór umowy
Załącznik nr 10a- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11a- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12a- przedmiar robót

dla CZĘŚCI II
Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2b- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3b- Wykaz robót
Załącznik nr 4b- Wykaz osób
Załącznik nr 5b- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6b- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7b- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8b- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9b- Wzór umowy
Załącznik nr 10b- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11b- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12b- przedmiar robót


Przetarg nieograniczony na oleju opałowego

Wybór najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Formularz cenowy- plik doc
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- plik doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków- plik doc
Istotne postanowienia umowy- plik pdf   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl