Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne      
 

Rozstrzygnięte rok 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2019 w związku Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

informacja
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest wynajem:
1. sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
2. sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją przez Zamawiającego XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 w dniach 7 – 9.09.2018 r.


wybór ofety

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) na potrzeby Zamawiającego w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Plan sytuacyjny


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuki,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka.
w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach


Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem hali namiotowej (1 szt.) oraz krzeseł (300 szt.) w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Zmiana wykonawcy
Wybór oferty
Zmiana w części I Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 40 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE II
Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – II Etap”.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest obsługa lekarska punktu medycznego w czasie trwanie Barzkowickich Targów Rolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokerskich na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - I piętro”, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”..

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie PR na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i dostawy pojemników na odpady komunalne oraz wywozu odpadów komunalnych podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7m x 6m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zapytania
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe AG.220.1.2018 dotyczące świadczenia usług polegających na odbiorze z siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie, przy ulicy Krasińskiego 85 odpadów zmieszanych ( niesegregowanych odpadów komunalnych ).

Treść zapytania
Formularz ofertowy


Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Wybór najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Formularz cenowy- plik doc
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- plik doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków- plik doc
Istotne postanowienia umowy- plik pdf   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl