Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG.220.34.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych oraz wielogabarytowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 21-11-2018r.
AG.220.35.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 21-11-2018r.
MDW.250.27.2018.NR zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i dostawie do wskazanych przez Zamawiającego siedzib 10 numerów czasopisma pt. „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” w 2019 roku 20-11-2018r.
EOS.251.20.2018.MM zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest obsługa merytoryczna i finansowa międzynarodowego projektu INNOSETA w ramach HORYZONT 2020. Realizacja w okresie 2018-2021, do całkowitego rozliczenia projektu na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.30.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych, w szczególności: pieczywa, ciast, mrożonek oraz ryb do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.29.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaża i dostawa produktów spożywczych: jaj, kiszonek, owoców i warzyw do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 15-11-2018r.
AG.220.28.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa mięsa oraz produktów zwierzęcych do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
ROW.250.1.2018.GF zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie koncertu kolęd w dniu 11.12.2018 r. podczas organizowanego spotkania wigilijnego pn. „Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych” w ZODR w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.25.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 t. j. z późn. zm.), zwanej dalej energią elektryczną 06-11-2018r.
AG.220.26.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy użyciu kart elektronicznych – flotowych lub równoważnych 06-11-2018r.
AG.230.3.2018 zapytanie ofertowe 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.
29-10-2018r.
AG.230.4.2018 zapytanie ofertowe 1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB
29-10-2018r.


   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl