Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne      
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tr> tr> tr> tr>
Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG.220.34.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych oraz wielogabarytowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 21-11-2018r.
AG.220.35.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 21-11-2018r.
MDW.250.27.2018.NR zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i dostawie do wskazanych przez Zamawiającego siedzib 10 numerów czasopisma pt. „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” w 2019 roku 20-11-2018r.
EOS.251.20.2018.MM zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest obsługa merytoryczna i finansowa międzynarodowego projektu INNOSETA w ramach HORYZONT 2020. Realizacja w okresie 2018-2021, do całkowitego rozliczenia projektu na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.30.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych, w szczególności: pieczywa, ciast, mrożonek oraz ryb do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.29.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaża i dostawa produktów spożywczych: jaj, kiszonek, owoców i warzyw do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 15-11-2018r.
AG.220.28.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa mięsa oraz produktów zwierzęcych do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 15-11-2018r.
ROW.250.1.2018.GF zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie koncertu kolęd w dniu 11.12.2018 r. podczas organizowanego spotkania wigilijnego pn. „Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych” w ZODR w Barzkowicach 15-11-2018r.
AG.220.25.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 t. j. z późn. zm.), zwanej dalej energią elektryczną 06-11-2018r.
AG.220.26.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy użyciu kart elektronicznych – flotowych lub równoważnych 06-11-2018r.
AG.230.3.2018 zapytanie ofertowe 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.
29-10-2018r.
AG.230.4.2018 zapytanie ofertowe 1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB
29-10-2018r.
EK.FADN.220.1.2018.DB zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej 24-10-2018r.


   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl