Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Ekologia i ochrona Środowiska      
 ZASOBY PRZYRODY


    W czasie wspólnych wędrówek szlakiem naszych obiektów dydaktycznych: Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego, oczyszczalni ścieków. Chcemy pokazać powiązania między człowiekiem a otaczającym środowiskiem, a także tym, jakie siły drzemią w przyrodzie.
    Pragniemy również ukazać bogactwo zasobów przyrody i możliwości w nich drzemiące, nakierować na zmianę sposobie myślenia, w kierunku odejścia od powszechnej chemizacji życia w kierunku powrotu do natury, wykorzystania biosurowców.
    Chcemy pokazać wzajemne przenikanie się nowoczesnych technologii i sił przyrody. Dlatego też zajęcia w sali wzmacniamy namacalnym kontaktem z otaczającym środowiskiem - poprzez wspólną wędrówkę poprzez okoliczne tereny, park, szlakiem naszych obiektów dydaktycznych.
    Zadanie to skierowane jest do wszystkich grup wiekowych - w zależności od zapotrzebowania. Cieszy się ono popularnością wśród dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Zaproszenie do udziału w zajęciach edukacji ekologicznej zasoby przyrody""

Informacja szczegółowa
Galeria zdjęćPROPONOWANY PROGRAM ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH


Zajęcia w sali:
- omówienie sposobu wykorzystywania zasobów przyrody - odnawialnych źródeł energii
- prezentacja działania modelu demonstracyjnego: energia wiatru, wody i słońca Omówienie tematyki:
- co każdy powinien wiedzieć o wodzie?
- jak oszczędzać wodę? Główne zasady
- promowanie ekologicznego stylu życia
- czy oszczędzanie wody ma sens?
- badanie wody pobranej z oczyszczalni: ze zbiornika z wodą zanieczyszczoną i z końcowego zbiornika - z wodą oczyszczoną
- pokaz rzeczy wykonanych z biosurowców: tacki ze skrobi, długopisy z mączki kukurydzianej, torby ekologiczne, materiały z naturalnych surowców
- pokaz nasion roślin i suszonych ziół z Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego, wraz z omówieniem możliwości ich zastosowania Praca z zeszytem ćwiczeń. „W przyjaźni z drzewami”
- rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (i ich różnice)
- różne wykorzystanie (zastosowanie) drzew
- sposoby ochrony drzew w Polsce
- rozpoznawanie wieku drzewa
- rozpoznawanie owoców drzew (liściastych, iglastych)
- wykorzystanie lupy i mikroskopu do oglądania kory drzew, owoców, liści, igieł, grudki gleby, w której rośnie drzewo liściaste lub iglaste
- określenie składu gleby
Zajęcia terenowe:
- rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (różnice)
    Przejście do oczyszczalni ścieków Ogrody Odnowy:
- zapoznanie się z technologią oczyszczania ścieków, łączącą najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną metodą oczyszczania, pokazanie sił drzemiących w przyrodzie, naturalnych metod oczyszczania.
    Przejście do Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego:
- omówienie 8 grup roślin zgromadzonych w Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym, które jako biosurowce mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne oraz surowce kopalniane
- omówienie właściwości i możliwości zastosowania poszczególnych roślin.
Ścieżka edukacyjna „W przyjaźni z pszczołami”


Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR