Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceEkologia i ochrona Środowiska      
 
Innoseta

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym „INNOSETA” w ramach programu „HORYZONT 2020”.

Głównym celem INNOSETA jest stworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej dla SETA, aby przyczynić się do zlikwidowania luki między dostępnymi nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw a codziennymi praktykami rolniczymi UE poprzez promowanie skutecznej wymiany nowych pomysłów i informacji między badaniami, przemysłem , społecznością rolników, aby istniejące rozwiązania badawcze i komercyjne mogły być szeroko komunikowane, przy jednoczesnym wychwytywaniu potrzeb obywateli i innowacyjnych pomysłów ze społeczności rolników a jest o nowe metody szkoleniowe i doradcze dla użytkowników.

SETA Innowacyjny sprzęt do opryskiwania, szkolenia i doradztwo (SETA) zostały w ostatnich latach znacząco ulepszone, co może znacznie poprawić zastosowanie w terenie produktów ochrony roślin. Opryskiwacze stają się bardziej wydajne i bezpieczne, a dostępna lista najlepszych praktyk zarządzania, uzupełniona jest o nowe metody szkoleniowe i doradcze dla użytkowników.

Projekt INNOSETA zakłada aby cele mogły zostać osiągnięte, należy rozpowszechnić istniejące badania i rozwiącania komercyjne, które jednocześnie ukażą nam potrzeby i innowacyjne pomysły społeczeństwa rolniczego.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich doradców, specjalistów i ekspertów z dziedziny rolnictwa do zarejestrowania się na stronie INNOSETA pod linkiem platform.innoseta.eu w celu samokształcenia i poznania nowatorskich rozwiązań w rolnictwie.

Instrukcję, sposób logowania oraz dodawania materiałów do programu INNOSETA przedstawia poniższy film instruktażowy:

innoseta_banner

SETA to

Najlepsze praktyki zarządzania dostosowane do szczególnych wymagań tj.:

 • Bezpieczeństwo operatora

 • Praktyka redukcji dryfu

 • Kryteria wyboru dyszy

 • Metody wyrażania dawki

 • Zmniejszenie kontroli wody

 • Łatwość użytkowania

 • Redukcja pozostałości na żywności

 • Unikanie źródeł punktów czyszczenia, przechowywania ,planowania

 • Proces kalibracji

 • Wybór odpowiedniego opryskiwacza

Oprogramowanie i sprzęt stosowany w opryskiwaczach oraz technika opryskiwania tj.:

 • Technologia PPP (Precise Point Positioning) oparta na mapach

 • Kontrola wielkości kropli

 • Sekcja kontroli

 • System wczesnego wykrywania chorób

 • Technika aplikacji o zmiennej prędkości

Maszyny opryskowe i ich części tj.:

 • Sprzęt do czyszczenia opryskiwaczy

 • Wymagania dla nowych opryskiwaczy

 • Charakterystyka czaszy

 • Urządzenie do redukcji znoszenia

 • Typ dyszy

 • Projekt opryskiwacza

innoseta_banner

W ramach projektu Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował warsztaty pn. „Przyspieszenie innowacyjnych praktyk dotyczących sprzętu do oprysków. Szkolenie i doradztwo w zakresie Europejskiego Rolnictwa poprzez aktywizację systemów innowacji i wiedzy rolniczej” odbyło się 10.10.2019 r.

Innoseta Innoseta Innoseta Innoseta Innoseta

Kolejny cykl warsztatów odbył się w dniu 28.02.2020 r. w Bratoszewicach w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego adresowane dla sadowników.

Innoseta Innoseta Innoseta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu INNOSETA zapraszamy na stronę www.innoseta.eu

20.11.2020 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach planowana jest III edycja warsztatów dla upraw warzywniczych.


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR