Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Ekonomika      
 
Straty w rolnictwie

Mapy strat


SPRAWDŹ! - Wytyczne zgłaszania suszy - prosta instrukcja *.pdf


Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych


SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej

Dokumenty do pobrania

monitoring suszy
Wytyczne dla komisji - z dnia 29.05.2020 r.
Procedura szacowania- broszura 2020
Wniosek o szacowanie - nowy wzór
Protokół
Niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Strona www.minrol.gov.pl


Zachodniopomorskie - rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wzbogacił się niedawno o nową inwestycję, z dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Automatyczny Rozproszony System Telemetryczny czyli automatyczną stację meteorologiczną typu AsterMet.

Rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Ilość stacji pogodowych - meteorologicznych w Zachodniopomorskim:
35 stacji i posterunków w systemie SMSR

12 posterunków opadowych IMiGW
2 stacje opadowe COBORU
7 stacji telemetrycznych IMiGW
6 stacji synoptycznych IMiGW
5 + 1 automatyczne stacje IUNG i ZODR + 1 U.G. Moryń

w tym 2 nowe:

1 stacja automatyczna SMSR - ZODR
1 stacja automatyczna SMSR - U.G. Moryń


Obecnie w systemie monitoringu suszy rolniczej działają 35 stacje, w tym 8 automatycznych

Automatyczne stacje na terenie województwa zachodniopomorskiego

Linki do automatycznych stacji:

Barzkowice (pow. Stargardzki gm. Stargard)
Słodkowo (pow. Stargardzki gm. Suchań)
Tuczno (pow. Wałecki, gm. Tuczno)
Juchowo (pow. Szczecinecki, gm. Borne Sulinowo)
Babin (pow. Pyrzycki, gm. Bielice)
Smardzko (pow. Świdwiński, gm. Świdwin)
Moryń (pow. Gryfiński, gm. Moryń)

O teledetekcji

Teledetekcja satelitarna w rolnictwie
Skład Komisji Wojewody Zachodniopomorskiego do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477)   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Kryteria oceny ofert obowiązujących w przetargach ograniczonych ofertowych na zakup nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
pismo Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie- plik pdf

eROLNIK - portal KOWR

GIEŁDY ROLNE

Instytucje współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Rynku Rolnego - ceny produktów rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Nieruchmości Rolnych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - FADN
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR