Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

18.10.2016 r.- Lasy - nasza skarbnica

     18 października 2016 r. w Nadleśnictwie Choszczno a dokładnie w sali konferencyjnej w Szkółce Leśnej w Sułkowie, odbyła się konferencja naukowa pn. "Dziedzictwo kulturowe terenów leśnych - ochrona, promocja, turystyka".
     Pan Jacek Gid z nadleśnictwa w Choszcznie podczas referatu zwrócił uwagę na fakt, że nieliczni wiedzą, jaką skarbnicą dla archeologów są lasy. Jest to obszar, na którym najlepiej zachowały się cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu na Pomorzu Zachodnim. Prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek, Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, podczas prelekcji wskazał lokalizacje cmentarzysk znajdujących się na terenie Pomorza Zachodniego oraz przybliżył obrzęd pochówku z przed trzech tysięcy lat, charakterystyczny dla poszczególnych regionów.
     Dr Marcin Szydłowski z Katedry Archeologii US w Szczecinie przedstawił zagadnienie archeoturystyki, która ma szansę w dużym stopniu przyczynić się ochronie dziedzictwa archeologicznego.
     Dr Bartłomiej Rogalski z Muzeum Narodowego w Szczecinie przybliżył uczestnikom konferencji bogactwo Niziny Pyrzycko-Stargardzkiej pod względem znalezisk archeologicznych.
     Podczas konferencji omówiono metody jakimi posługiwali się i posługują obecnie naukowcy przy badaniu znalezisk archeologicznych. O metodach powierzchniowych (badania planigraficzne) przeprowadzanych w momencie np. rekultywacji terenu leśnego opowiedział pan dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile. Przychylność uczestników szkolenia zyskały metody nieinwazyjne, stosowane przy pomocy laserowego skaningu lotniczego (LIDAR), który przedstawił dr Grzegorz Kiarszys z Katedry Archeologii US w Szczecinie.
     Po części merytorycznej uczestnicy konferencji odwiedzili stanowiska z kurhanami i grobowcami megalitycznymi znajdujące się nieopodal Dolic i Mogielnicy.


foto1
Fot.1. Grobowce

foto2
Fot.2. Groby megalityczne

foto3
Fot.3. Sponsorzy foto4
Fot.4. Wykład pani Agnieszki Matuszewskiej   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl