Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi Rolne AGRO POMERANIA
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
WYDARZENIA      
 

18.10.2016 r.- Lasy - nasza skarbnica

     18 października 2016 r. w Nadleśnictwie Choszczno a dokładnie w sali konferencyjnej w Szkółce Leśnej w Sułkowie, odbyła się konferencja naukowa pn. "Dziedzictwo kulturowe terenów leśnych - ochrona, promocja, turystyka".
     Pan Jacek Gid z nadleśnictwa w Choszcznie podczas referatu zwrócił uwagę na fakt, że nieliczni wiedzą, jaką skarbnicą dla archeologów są lasy. Jest to obszar, na którym najlepiej zachowały się cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu na Pomorzu Zachodnim. Prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek, Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, podczas prelekcji wskazał lokalizacje cmentarzysk znajdujących się na terenie Pomorza Zachodniego oraz przybliżył obrzęd pochówku z przed trzech tysięcy lat, charakterystyczny dla poszczególnych regionów.
     Dr Marcin Szydłowski z Katedry Archeologii US w Szczecinie przedstawił zagadnienie archeoturystyki, która ma szansę w dużym stopniu przyczynić się ochronie dziedzictwa archeologicznego.
     Dr Bartłomiej Rogalski z Muzeum Narodowego w Szczecinie przybliżył uczestnikom konferencji bogactwo Niziny Pyrzycko-Stargardzkiej pod względem znalezisk archeologicznych.
     Podczas konferencji omówiono metody jakimi posługiwali się i posługują obecnie naukowcy przy badaniu znalezisk archeologicznych. O metodach powierzchniowych (badania planigraficzne) przeprowadzanych w momencie np. rekultywacji terenu leśnego opowiedział pan dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile. Przychylność uczestników szkolenia zyskały metody nieinwazyjne, stosowane przy pomocy laserowego skaningu lotniczego (LIDAR), który przedstawił dr Grzegorz Kiarszys z Katedry Archeologii US w Szczecinie.
     Po części merytorycznej uczestnicy konferencji odwiedzili stanowiska z kurhanami i grobowcami megalitycznymi znajdujące się nieopodal Dolic i Mogielnicy.


foto1
Fot.1. Grobowce

foto2
Fot.2. Groby megalityczne

foto3
Fot.3. Sponsorzy foto4
Fot.4. Wykład pani Agnieszki Matuszewskiej   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl