Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

11-12.10.2016 r.- Tam byliśmy...

     W dniach 11-12 października pracownice TZD Kołobrzeg Olga Nowaczyk oraz Stefania Gruchot uczestniczyły w szkoleniach zorganizowanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania " Siła w Grupie" w Gościnie. Ważnymi kwestiami, poruszanymi podczas spotkań były warunki i tryb przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, a także założenia LSR i procedury oceny wniosków.


foto1
Fot.1. Uczestnicy spotkania

foto2
Fot.2. Wykłady szkoleniowe
   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl